Trio paketi

poster-trio-4
* Prikazane akcije se odnose na nove korisnike Trio TV+NET+TEL powered by SBB paketa. Korisnik plaća odabrani Trio powered by SBB paket prvih 6 meseci 990 din, a narednih 6 meseci komercijalnu cenu odabranog paketa umanjenu za 390 din. U prikazanu cenu paketa je uključena cena osnovne ponude, a minimalno korišćenje paketa je 24 meseca.

Novi i postojeći korisnici koji se nalaze na teritorijama na kojima nije izvršeno unapređenje mreže će u sklopu odabranog Trio powered by SBB paketa pratiti digitalnu televiziju po DTV IKOM programskoj šemi.

Dostupnost Trio Gold Extra i Gold Premium powered by SBB paketa zavisi od tehničkih mogućnosti na određenoj lokaciji.

sticker

Spremili smo odlične akcije i brojne pogodnosti za sve IKOM korisnike koji pređu na Trio ili Duo paket powered by SBB!

Pozovite naš kontakt centar i saznajte koja akcija je idealna za vas.