Vesti i informacije

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENA

Od 1. januara 2017. godine, pretplata na osnovni paket kablovske televizije u Beogradu iznosi 1.200 dinara (u cenu je uključen PDV). Takođe od 1. januara 2017. godine, dolazi do promene cene pojedinih paketa usluga. Detalje možete pronaći na našoj Internet stranici www.ikom.rs. Pretplatnik ima pravo da raskine ugovor u roku od 30 dana od dana obaveštenja ukoliko se ne slaže sa gore navedenom promenom.