Kablovska televizija / Programska šema

Od 1. januara 2017. godine cena mesečne pretplate na osnovni paket kablovske televizije je 1.200 dinara (u cenu je uključen PDV).

Standardna instalaciona taksa je 1.000 dinara (u cenu je uključen PDV).

Plaćanje pretplate na osnovni i/ili dodatne pakete IKOM kablovske televizije, ne oslobađa korisnike obaveze plaćanja RTV pretplate Radio-televiziji Srbije u skladu sa Zakonom o radiodifuziji.

Od 1. januara 2016. godine cena mesečne pretplate na osnovni paket kablovske televizije 950 din. (u cenu je uključen PDV).

Standardna instalaciona taksa je 1.000 dinara (u cenu je uključen PDV).

Plaćanje pretplate na osnovni i/ili dodatne pakete IKOM kablovske televizije, ne oslobađa korisnike obaveze plaćanja RTV pretplate Radio-televiziji Srbije u skladu sa Zakonom o radiodifuziji.

 

Od 1. januara 2016. godine, nova usluga u ponudi za teritoriju Grocke – fiksna telefonija.

Od 1. januara 2016. godine cena mesečne pretplate na osnovni paket kablovske televizije 950 din. (u cenu je uključen PDV).

Standardna instalaciona taksa je 1.000 dinara (u cenu je uključen PDV).

Plaćanje pretplate na osnovni i/ili dodatne pakete IKOM kablovske televizije, ne oslobađa korisnike obaveze plaćanja RTV pretplate Radio-televiziji Srbije u skladu sa Zakonom o radiodifuziji.

Od 1. januara 2016. godine cena mesečne pretplate na osnovni paket kablovske televizije je 950 din. (u cenu je uključen PDV).

Standardna instalaciona taksa je 1.000 dinara (u cenu je uključen PDV).

Plaćanje pretplate na osnovni i/ili dodatne pakete IKOM kablovske televizije, ne oslobađa korisnike obaveze plaćanja RTV pretplate Radio-televiziji Srbije u skladu sa Zakonom o radiodifuziji.