Internet

poster-net
* Minimalno korišćenje paketa je 24 meseca. U cenu paketa nije uključena i cena osnovne TV ponude.